Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Tectrade B.V. Om deze website te kunnen gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze voorwaarden. Uw gebruik van Tectrade producten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Documentbeheer, Samenwerking, Aanbestedingen en Defectmanagement) wordt beheerst door de afzonderlijke voorwaarden betreffende gebruik van het product waar u en/of uw zakenpartner akkoord mee zijn gegaan.

Door gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. Eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten en goodwill die verband houden met de site alsmede haar ontwerp en inhoud, berusten bij Tectrade of derden.

2. Gebruik

Het downloaden en afdrukken van fragmenten van deze website is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Tectrade mag geen enkel deel van de inhoud van deze website worden geïntegreerd, verveelvoudigd of opgeslagen in of op enige andere website of anderszins in een elektronisch gegevensbestand of in enig ander werk of enige andere uitgave, zij het op papier, elektronisch, digitaal of in enige andere vorm. Het is niet toegestaan deze website of enig onderdeel ervan commercieel te exploiteren.

3. Inhoud

Wij trachten te waarborgen dat de inhoud van hetgeen op deze website verschijnt, juist en volledig is. We adviseren u echter de informatie die voor u van belang is op juistheid te controleren alvorens erop te vertrouwen. Tectrade biedt geen garantie en wijst (voor zover wettelijk toegestaan) alle aansprakelijkheid van de hand voor alle eventueel door u van deze website verkregen data of informatie, waaronder ieder gevolg van het handelen op basis van dergelijke data of informatie. Tectrade aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het u doorlinken naar internetsites anders dan onze eigen website, en de inhoud van welke andere website dan ook, inclusief websites die doorlinken naar deze site en websites waar deze site naar doorlinkt.

4. Integratie verboden

Het is u niet toegestaan om welk deel van deze website dan ook te kopiëren naar of anderszins te integreren in een andere website, uitgave of elektronisch gegevensbestand, ongeacht of dit in papieren of elektronische vorm is.

5. Links

Het is u niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze website te framen, te linken of u er op enige andere wijze mee te verbinden. Iedere link op deze site naar een andere site wordt bovendien enkel voor uw gebruik en gemak aangeboden. Een dergelijke link houdt geen goedkeuring of aanbeveling van die doorgelinkte site van onze kant in en betekent niet dat wij op enige manier aan die site gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke doorlinksites.

Bedankt voor het lezen van onze gebruiksvoorwaarden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar info@tectrade.nl of bel +31 (0)345 547040.

Of vul het contactformulier in.

mautic is open source marketing automation

Send this to friend