IDG Rapport

Role & influence of the technology decision-maker

Gevoed door de digitale transformatie zijn organisaties regelmatig genoodzaakt te veranderen om het hoofd boven water te kunnen houden. Het is de vraag in hoeverre deze veranderingen van invloed zijn op de rol van technische besluitvormers.

IDG voerde een onderzoek naar de transformerende rol en invloed van deze technische besluitvormers. Hierin werd ingegaan op de drijfveren achter een IT-strategie, de adoptie van nieuwe technologieën en hoe informatiebronnen zoals tech websites het koopgedrag beïnvloeden.

IDG heeft de voornaamste resultaten van dit onderzoek gebundeld in dit visuele rapport. Open het rapport hiernaast!

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Open hier het IDG rapport Role and Influence of the Technology decision-Maker:

Rapport

mautic is open source marketing automation

Send this to friend