Nieuwe GDPR wetgeving: bescherming data

Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving? Bescherm uw data!

Over hoeveel bedrijfskritische en privacy-gevoelige gegevens beschikt u? Hoe gaat u daar op dit moment mee om, bent u er zeker van dat deze data niet verloren gaat, of – erger nog – op straat kan komen te liggen? De nieuwe GDPR wetgeving scherpt de eisen aan!

Niets doen is geen optie meer. Bedrijven zijn verplicht voorbereidingen te treffen op het gebied van security. Wist u dat organisaties met meer dan 200 medewerkers zelfs een Data Privacy Medewerker aan moeten stellen?

Meldplicht datalekken

Het verlies van data heeft in veel gevallen een enorme impact op organisaties waardoor dergelijke gebeurtenissen vaak in de doofpot belanden. Sinds 1 januari 2016 lopen verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens bovendien het risico een enorme boete te ontvangen bij het verzwijgen van een datalek. De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bedrijven dienen bovendien aan te kunnen tonen dat zij voorbereidingen hebben getroffen om datelekken te voorkomen met een data impact analyse.

Er is al sprake van een datalek wanneer:

  • u e-mailadressen in het CC-veld plaatst, in plaats van in het BCC-veld
  • uw medewerkers een USB-stick verliezen met persoonsgegevens

Europese General Data Protection Regulation (GDPR)

Naast de meldplicht datalekken gaat vanaf mei 2018 de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Doel van de GDPR wetgeving is enerzijds om meer transparantie en meer privacy te bieden voor klanten, en anderzijds om bedrijven aan te zetten om privacy en veiligheid te waarborgen. Europese bedrijven moeten bijvoorbeeld te allen tijde kunnen aantonen dat ze het nodige doen om de verzamelde data te beschermen.

Omdat veel organisaties niet altijd inzicht hebben in data en informatie die buiten officiële bedrijfssystemen zijn opgeslagen, is het vaak moeilijk te voldoen aan de wet. Bedrijven kunnen een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet opgelegd krijgen indien zij niet aan de de GDPR wetgeving voldoen. Het is dus verstandig om je als organisatie tijdig voor te bereiden op de nieuwe wet en daarmee een concurrentievoorsprong te creëren.

Ga niet over één nacht ijs

Om te weten te komen wat de juiste oplossing is voor uw organisatie, zal er goed gekeken moeten worden naar uw huidige infrastructuur. Welke data is er, waar staat het, van wie is het en hoe en wanneer wordt het benaderd? Hoe is uw data-infrastructuur ingericht en maakt u gebruik van de (hybride) cloud? Is deze ingericht in lijn met de eisen en doelstellingen op het gebied van robuustheid en beschikbaarheid in geval van calamiteiten? Al deze factoren en uw behoeften moeten inzichtelijk worden gemaakt om tot de passende oplossing te komen.

Vind uw passende security-oplossing met Tectrade

Tectrade helpt u graag met het verkrijgen van het inzicht in uw data, uw infrastructuur en uw behoeften.

Daarna creëert Tectrade de bijpassende oplossing voor uw gegevensbescherming, op basis van bewezen dataprotectie-technologieën. Waar uw data ook staat, in de (hybrid) cloud of on-premise, het is altijd veilig beschikbaar voor gebruikers en een eventuele selectie klanten. Niet alleen dataprotectie, ook back-up en recovery worden meegenomen in de aanpak, zodat gegevens teruggezet kunnen worden wanneer deze om welke reden dan ook niet meer beschikbaar, verloren of beschadigd zijn geraakt. U kunt er zelfs voor kiezen om Tectrade deze zware verantwoordelijkheid volledig op zich te laten nemen, met behulp van het managed services-aanbod.

Met de juiste security-aanpak maakt u zich nooit meer druk om de veiligheid van uw data. Meteen voldoen aan de GDPR wetgeving? Schakel Tectrade in!

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten, mail ons of bel +31 (0)345 547040.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar info@tectrade.nl of bel +31 (0)345 547040.

Of vul het contactformulier in.

mautic is open source marketing automation

Send this to friend