Wij zijn benieuwd hoe u zich laat informeren over de ontwikkelingen op IT gebied en wat onze rol hierbij zou kunnen zijn. Vrijwel alle vragen zijn multiple choice vragen en hebben een ruimte voor een toelichting. Uw feedback is zeer welkom en gebruiken wij om onze informatievoorziening op af te stemmen!
Firmanaam

Voorletters

Achternaam

1. Hoe laat u zich (online) informeren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Vaste portals

LinkedIn

Google

Nieuwsbrieven

Vakbladen

2. Welke portals/nieuwsbrieven zijn dit?

3. Download/leest u bepaalde soorten informatie?

Whitepapers (ook als ik mijn gegevens moet achterlaten)

Whitepapers (alleen als ik geen gegevens hoef achter te laten)

Case Studies/Referentieverhalen (ook als ik mijn gegevens moet achterlaten)

Case Studies/Referentieverhalen (alleen als ik geen gegevens hoef achter te laten)

Onderzoeksrapporten (ook als ik mijn gegevens moet achterlaten)

Onderzoeksrapporten (alleen als ik geen gegevens hoef achter te laten)

Zelden tot nooit

Overig

Wilt u dit nog toelichten?

4. Bezoekt u weleens evenementen?

Algemene IT beurzen zoals Big Data Expo, Data & Cloud Expo/Infosecurity Storage (voorheen Storage Expo)

Heliview

Management Events

Vendor events

Partner events

Topic gerelateerde Congressen/evenementen

Niet van toepassing

5. Indien u weleens evenementen bezoekt, welke zijn dit dan en wat zijn de triggers om hierheen te gaan?

6. Wat voor soort bijeenkomst heeft uw voorkeur (meerdere antwoorden mogelijk)

Een evenement met plenaire sessies en evt. parallel sessies

Een ronde tafel met andere bedrijven

Een online sessie

Een uitgebreid diner met korte sessies

Een persoonlijke, individuele afspraak

Geen van allen

Wilt u dit nog toelichten?

7. Welk dagdeel heeft uw voorkeur (meerdere antwoorden mogelijk)

Een hele dag met diverse sessies

Een ochtend/ontbijtsessie

Een lunchsessie

Een middagsessie

Een sessie in de namiddag bijv. van 15.00-19.00 uur

Een avondsessie

Niet van toepassing

8. Bent u geïnteresseerd in een visie evenement over het datacenter in 2020 (hoe ziet uw toekomstige datacenter eruit, waar moet u rekening mee houden etc)?

Ja dat lijkt me wel interessant

Misschien, afhankelijk van onderwerpen (graag hieronder toelichten welke onderwerpen u aan bod zou willen laten komen)

Nee, geen interesse

Indien u interesse heeft, welke onderwerpen zouden interessant voor u zijn?

9. Bent u geïnteresseerd in/leest u weleens referentieverhalen en of bezoeken?

Ja

Ja en ik zou hier zelf eventueel ook wel aan mee willen werken

Nee

Wilt u dit nog toelichten of heeft u andere opmerkingen/suggesties naar aanleiding van bovenstaande vragen?

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! Heeft u nog andere vragen of bijvoorbeeld interesse in de resultaten van dit onderzoek dan kunt u dit mailen naar marketing@tectrade.nl